Als je wilt blijven werken met plezier tot aan je pensioen, dus duurzaam inzetbaar wil zijn, sta dan op tijd stil bij jouw loopbaan. Als je wacht tot na je vijftigste en het aan jouw werkgever overlaat om jouw loopbaan uit te stippelen, is de kans groot dat het niet goed loopt.

Om duurzaam inzetbaar te zijn, is het noodzakelijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van jouw werk. Houd in de gaten hoe de markt zich ontwikkelt waarin jij werkt. Wat is de behoefte aan mensen zoals jij over 5-10 jaar? En kijk hoe jouw bedrijf zich ontwikkelt. Verwacht je reorganisaties, komen er nieuwe werkmogelijkheden, worden er vestigingen gesloten of komen er nieuwe? Ben jij voldoende opgeleid en welke opleiding heb je nog nodig om te kunnen doorgroeien? Is het goed om ander werk te zoeken dat beter aansluit op jouw talenten en sterke punten? Ga hiermee actief aan de slag. Graag begeleid ik dit proces met coaching. Dat kun je vanuit jezelf doen, onafhankelijk van jouw werkgever. Je kunt er ook voor kiezen om jouw werkgever te vragen om een coachingstraject.