logo vanFaassen M

De marktomstandigheden veranderen steeds sneller. Om concurrerend te blijven, moet u daar goed op inspelen. Dat vraagt om flexibiliteit en slimme, innovatieve oplossingen. Uw werknemers zijn daarbij van doorslaggevend belang. Door hun talenten optimaal te benutten, verhoogt u de arbeidsproductiviteit en de slagkracht van uw organisatie. Als adviseur, trainer en coach wil ik u daarbij graag ondersteunen. Met mijn ervaring in het bedrijfsleven en kennis en ervaring in coaching ondersteun ik u in het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

Bevlogenheid maakt uw bedrijf succesvol

Onderzoek en praktijkervaring zijn er duidelijk over: bevlogen werknemers zijn de basis voor succesvolle bedrijven. Bevlogen werknemers hebben hart voor de zaak, zijn innovatief en motiveren collega’s. Ze zijn van groot belang voor uw bedrijf bij het inspelen op steeds veranderende marktomstandigheden. Uw aandeel in de bevlogenheid van uw werknemers betreft de bedrijfscultuur, de manier van leiding geven, de werkorganisatie en de opleidingen. Graag ondersteun ik dat met advies, met maatwerk trainingen voor leidinggevenden of coaching van werknemers of teams.

Hogere arbeidsproductiviteit door duurzame inzetbaarheid

Het belang van duurzame inzetbaarheid is duidelijk nu de pensioenleeftijd naar minimaal 67 jaar verschuift en het aanbod van jonge gekwalificeerde mensen achterblijft. Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsproductiviteit bij het ouder worden op peil kan blijven als het werk wordt afgestemd op de talenten van de mensen. Ik werk daar graag aan mee met assessments, maatwerk trainingen en coaching van individuen en groepen. Het resultaat is een hogere arbeidsproductiviteit, minder verzuim en minder personeelsverloop.

Mijn praktische en effectieve aanpak

Samen bekijken we welke zaken binnen uw bedrijf het meest succesvol kunnen worden verbeterd. U bepaalt de doelstellingen en het tijdspad. Dan breng ik met behulp van een aantal praktische scans de situatie binnen uw bedrijf in kaart. Op basis van deze analyse stellen we samen een plan op. Training en coaching zijn waardevolle elementen in zo’n plan. En als afsluiting evalueren wij de resultaten, want voor mij is een project pas geslaagd als de doelen zijn behaald.

LoopbaanNed

loopbaannedMijn werk voor bedrijven doe ik als lid van LoopbaanNed. LoopbaanNed is een groep van coaches en loopbaanprofessionals verspreid over het gehele land met brede ervaring in diverse branches. Dat geeft u de zekerheid van deskundigheid en continuïteit.  

Graag presenteer ik mijn aanpak aan de directie of HRM-afdeling..

Contact

Van Faassen Coaching
Agro Business Park 32
6708 PW Wageningen

Bel 06 531 958 30

of

Neem contact op

Oostenrijk pad

Gekristalliseerde intelligentie

Werknemers blijken in de tweede fase van hun werkzame leven steeds beter te worden in het oplossen van complexe problemen waarbij sociale interacties een rol spelen. We noemen dat gekristalliseerde intelligentie. 

Doe jezelf een coachingstraject cadeau

Na het invullen van onderstaande formulier neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

Naar boven